Teatr Lalki i Aktora

II Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż samochodu BUS Iveco Daily 50C15V

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Teatr Lalki i Aktora

18-400 Łomża

tel. 086 216 59 55

fax. 086 216 59 55

strona internetowa: www.teatrlomza.hi.pl

e-mail : teatrlomza@hi.pl


2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 31 października 2013 r.

o godz. 11.oo w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14,

I piętro – sala prób

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obecności pracownika Teatru w siedzibie Sprzedającego tj. TLiA w Łomży, Plac Niepodległości 14 w dni robocze w godz. 8.3o do 15.oo w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do 29 października 2013 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 086 216 59 55

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: IVECO DAILY CITY TRUCK 50C15V

- nr rejestracyjny: BL 08284

- rok produkcji : 2002

- data pierwszej rejestracji: 2002/11/19

- nr identyfikacyjny (VIN): ZCFC50A0025379941

- wskazania drogomierza: 165.000

- garażowany

- 16 osobowy + kierowca

- serwisowany w ASO

SILNIK IVECO 8140,43N EURO 3 2002

- pojemność 2798 cm3

- moc 146 kM (107kW)

- cylindry 4 w rzędzie

- stopień sprężania 18,5:1

- bezpośredni wtrysk paliwa

- turbodoładowanie (sprężarka o zmiennej geometrii)

- system wtrysku Common Rail

SKRZYNIA BIEGÓW

- 6 + 1

- manualna

WYMIARY

- rozstaw osi 3950mm

- wysokość 1900mm

- długość przestrzeni użytkowej 4556mm

- szerokość przestrzeni użytkowej 1800mm

- objętość 15,6m3

- masa całkowita 5200kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- fabryczny immobilizer w kluczyku

- ABS + ABD + EBD

- wspomaganie układu kierowniczego

- podgrzewany filtr paliwa

- lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane

- stabilizator przedniej i tylnej osi

- elektryczny wyłącznik akumulatora

- wydech na lewą stronę pojazdu

- przednie światła przeciwmgielne

- elektrycznie otwierane szyby boczne

KOLOR ŻÓŁTY IC 359

WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO

- izolacja dźwiękowo-termiczna

- tapicerka miękka ścian

- tapicerka miękka sufitu

- szyby przyciemniane (przeszklenie całego furgonu) stałe

- zasłonki przeciwsłoneczne w oknach

- wykładzina podłogi antypoślizgowa + wykończenia

- 16 foteli miękkich typu lider z zagłówkami bez regulacji oparcia, 4 fotele posiadają

biodrowe statyczne pasy bezpieczeństwa, fotele w dwóch ostatnich rzędach są przystosowane

do łatwego demontażu - z regulacją + pokrowce

- półka bagażowa

- wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych

- uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie

- poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych

- przegroda 1/3 za kierowcą

- lampy podsufitowe 2 szt. w części osobowej

- wentylator nawiewno-wywiewny, gdyż samochód jest bez klimatyzacji

- luk dachowy

- młotek bezpieczeństwa 2 szt. (wybijaki)

- oznakowanie pojazdu z zewnątrz

- oświetlenie części bagażowej

- pojazd posiada homologację Ministerstwa Transportu

DODATKOWO:

- hak holowniczy

- radioodtwarzacz Blaupunkt

- ogrzewanie typu wodnego zależnego od pracy silnika

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 1.800 zł (słownie złotych:jeden tysiąc osiemset złotych)  należy wpłacić przelewem do dnia31 października 2013 r. do godz. 10.oo na rachunek bankowy Sprzedającego nr 91106000760000321000164030

6. Cena wywoławcza minimalna: 36.000 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy ) - Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

· imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,

· oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

· oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

· dowód wniesienia wadium,

· oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego, oświadczeń i wzór umowy w załączeniu.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na kopercie powinien

zostać umieszczony dopisek "Oferta przetargowa na zakup samochodu marki IVECO”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8.3o – 15.00, nie później jednak niż do dnia 31 października 2013 r. do godz. 10.00 do Teatru Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14, I piętro – sekretariat Teatru.

Termin związania ofertą: 30 dni

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10. Inne informacje:

1/ komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę nasprzedawany pojazd wraz z wyposażeniem

a/ w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisjaprzetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymioferentami

2/ warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

- wadium musi być wniesione w pieniądzu,

- wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostałyodrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lubodrzucenia oferty,

- wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet cenynabycia,

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrałprzetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

3/ komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a/ jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym lub treścią regulaminu,

b) do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów,

c) nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do jegoreprezentowania,

d/ dokumenty zostały złożone niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość,

e/ o odrzuceniu ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

11. Rozpoczynając przetarg Komisja przetargowa:

a/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

b/ ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wadium we wskazanymterminie, miejscu i formie,

c/ otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu,

d/ z powyższych czynności sporządza protokół końcowy.

12. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty w ciągu 7 dni.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi między 12-15 listopada 2013 r. po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i wystawieniu faktury VAT przez Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

Dodatkowo załącza się ekspertyzę - ocenę stanu technicznego pojazdu wraz z wyceną - załącznik nr 4

PRZYCZEPA IZOTERMICZNA - istnieje możliwość dokupienia przyczepy, której wartość minimalna wynosi 3000 zł.

- typ F1430.11HT firmy Fabryka Przyczep Niewiadów

- rocznik 2002

- DMC 1400kg

- wymiary gabarytowe 4510x2100x2630mm

- wymiary wewnętrzne 3050x1510x1900mm

- oś tandem

- poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej

- podpora stała

- koło wsporcze

- koło zapasowe

- świadectwo homologacji

- stan dobry

Łomża, dnia 1 października 2013 r.

Wytwarzający inf.: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży

Jarosław Antoniuk

Data powstania: środa, 28 sie 2013 10:11
Data opublikowania: środa, 28 sie 2013 13:00
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Dorota Ciwoniuk
Artykuł był czytany: 3251 razy