Teatr Lalki i Aktora

Zaproszenie do składania ofert

Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby objazdowej działalności kulturalnej

Łomża, 12-09-2014

 

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR

 

Zamawiający Teatr Lalki i Aktora w Łomży z siedzibą w Łomży, pl. Niepodległości 14 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby objazdowej działalności kulturalnej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga 24- miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 31 października 2014 roku

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem  Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby objazdowej działalności kulturalnej do dnia 3 października 2014 r.  do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego /Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14 – sekretariat/ listownie lub osobiście.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  3 października 2014 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego – Teatr Lalki i Aktora w Łomży, pl. Niepodległości 14, sala prób.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Jarosław Antoniuk – Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży : 86 216 59 55, 604 962 265, teatrlomza@hi.pl

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jarosław Antoniuk - dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Wzór umowy
Data powstania: piątek, 12 wrz 2014 10:31
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2014 10:42
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Dorota Ciwoniuk
Artykuł był czytany: 908 razy