Teatr Lalki i Aktora

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Łomży

                         Łomża, 24.05.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR

 

Zamawiający Teatr Lalki i Aktora w Łomży z siedzibą w Łomży, pl. Niepodległości 14 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Łomży zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 28.06.2017 r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem  Zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Łomży do dnia 9 czerwca 2017 r.  do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego /Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14 – sekretariat/ listownie lub osobiście.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9 czerwca 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego – Teatr Lalki i Aktora w Łomży, pl. Niepodległości 14, sala prób.

Informacji w zakresie zamówienia udziela:

Marcin Sokołowski – elektroakustyk, 500 787 113, marcinsokol@op.pl

Jarosław Antoniuk – Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży : 86 216 59 55, 604 962 265, teatrlomza@hi.pl

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jarosław Antoniuk – dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Wzór umowy
Data powstania: środa, 24 maj 2017 15:39
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 15:42
Opublikował(a): Dorota Ciwoniuk
Zaakceptował(a): Dorota Ciwoniuk
Artykuł był czytany: 74 razy